Xây dựng khách sạn J&C Hotel

Tên dự án: Xây dựng khách sạn J&C Hotel
Địa điểm: Yên Phong, Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng  và kỹ thuật KIV
Trị giá hợp đồng: 55.3 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2015
Vị trí: Miền Bắc
 Xây dựng khách sạn J&C Hotel

Đối tác - Khách hàng

Seojin system
Seojin
Jntc
Powerway
Bhflex
Mobase
Myuntech
Bedra
Hải phát
Vingroup
Boway china
Boviet vina
Texon
VIID
Eurowindows
Sông đà 7
HOTLINE: (024) 666 66 170