Thi công xây dựng nhà máy JNTC Vina giai đoạn 2

Tên dự án: Thi công xây dựng nhà máy JNTC Vina
Địa điểm: KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH JNTC Vina
Trị giá hợp đồng: 200  tỷ đồng
Năm thực hiện: 2016 - 2017
Vị trí: Miền Bắc
 Thi công xây dựng nhà máy JNTC Vina giai đoạn 2

Đối tác - Khách hàng

Seojin system
Seojin
Jntc
Powerway
Bhflex
Mobase
Myuntech
Bedra
Hải phát
Vingroup
Boway china
Boviet vina
Texon
VIID
Eurowindows
Sông đà 7
HOTLINE: (024) 666 66 170