Các dự án giai đoạn từ 2008 đến 2010

Hạ tầng và Nhà liền kề KDT Văn Phú, Hà Đông
Nhà máy Seowon Intech, KCN Yên Phong – Bắc Ninh
Nhà máy MOBASE, KCN Yên Phong – Bắc Ninh
Nhà máy nhôm Hyundai, KCN phố nối A - Hưng Yên
Nhà máy SHELLINE, KCN QuếVõ - Bắc Ninh
Nhà máy HOSIDEN, KCN Quang Châu – Bắc Giang
Khu đô thị Tân Tây Đô, ĐTM Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội
Năm thực hiện: 2008 - 2010
Vị trí: Miền Bắc
 Các dự án giai đoạn từ 2008 đến 2010
 Các dự án giai đoạn từ 2008 đến 2010
 Các dự án giai đoạn từ 2008 đến 2010
 Các dự án giai đoạn từ 2008 đến 2010
 Các dự án giai đoạn từ 2008 đến 2010

Đối tác - Khách hàng

Seojin system
Seojin
Jntc
Powerway
Bhflex
Mobase
Myuntech
Bedra
Hải phát
Vingroup
Boway china
Boviet vina
Texon
VIID
Eurowindows
Sông đà 7
HOTLINE: (024) 666 66 170