Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II

Tên dự án: Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
Địa điểm: KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH JNTC VINA
Trị giá hợp đồng:  500  tỷ đồng

Hình ảnh toàn thể công trình :

Năm thực hiện: 2020 - 2021
Vị trí: Miền Bắc
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II
 Công trình xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử JNTC giai đoạn II

Đối tác - Khách hàng

Seojin system
Seojin
Jntc
Powerway
Bhflex
Mobase
Myuntech
Bedra
Hải phát
Vingroup
Boway china
Boviet vina
Texon
VIID
Eurowindows
Sông đà 7
HOTLINE: (024) 666 66 170