Chung cư cho cán bộ, chiến sỹ Viện chiến lược và khoa học Công an- Bộ công an.

Tên dự án: Chung cư cho cán bộ, chiến sỹ Viện chiến lược và khoa học Công an- Bộ công an.
Địa điểm: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7
Trị giá hợp đồng: 130  tỷ đồng
Năm thực hiện: 2013 - 2014
Vị trí: Miền Bắc
 Chung cư cho cán bộ, chiến sỹ Viện chiến lược và khoa học Công an- Bộ công an.

Đối tác - Khách hàng

Seojin system
Seojin
Jntc
Powerway
Bhflex
Mobase
Myuntech
Bedra
Hải phát
Vingroup
Boway china
Boviet vina
Texon
VIID
Eurowindows
Sông đà 7
HOTLINE: (024) 666 66 170