Công trình xây dựng nhà máy Bedra Việt Nam

Tên dự án: Công trình xây dựng nhà máy Bedra Việt Nam
Địa điểm: KCN Song Khê- Nội Hoàng, Bắc Giang
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bedra Việt Nam
Trị giá hợp đồng: 70 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2019
Vị trí: Miền Bắc
 Công trình xây dựng nhà máy Bedra Việt Nam

Đối tác - Khách hàng

Seojin system
Seojin
Jntc
Powerway
Bhflex
Mobase
Myuntech
Bedra
Hải phát
Vingroup
Boway china
Boviet vina
Texon
VIID
Eurowindows
Sông đà 7
HOTLINE: (024) 666 66 170